NESTRÁCAJTE ČAS 
Nečakajte na vhodnú príležitosť, vyberte a kontaktujte predajňu, kde by ste radi pracovali.