Všetci, ktorí hľadajú alebo ponúkajú
prácu v nákupných a obchodných centrách,
sa stretávajú na tomto mieste.

RALFERA s.r.o.
member of jobsatmall.com
Olšanská 54/3
130 00 Praha 3
Česká republika
IČ: 028 93 282 
DIČ: CZ02893282
Telefón recepcia ČR:
+420 777 714 604
Kontaktná osoba SR:
Jana Nemcková, +421 902 317 387 
Kontakt pre užívateľov (všeobecné dotazy):
info@pracavnakupnomcentre.sk
Kontakt pre firmy (obchodné dotazy):
jana.nemckova@pracavnakupnomcentre.sk
Technické dotazy:
help@pracavnakupnomcentre.sk
Bankové spojenie
UniCredit Bank, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4 - Michle
EUR
2112525054/2700
IBAN: CZ2227000000002112525054
map
writing on notebook
_