Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
355 - 445 € za mesiac
Študenti Nie
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?