Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
265 - 525 € za mesiac
Študenti Áno
Plný PÚ
1 000 € za mesiac
Študenti Nie
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?