Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
4 - 4 € za hodinu
Študenti Áno
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?