Plný PÚ
1 000 € za mesiac
Študenti Nie
Plný PÚ
840 - 950 € za mesiac
Študenti Nie
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?