Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
308 - 616 € za mesiac
Študenti Áno
Plný PÚ
963 € za mesiac
Študenti Nie
Plný PÚ
945 - 1 086 € za mesiac
Študenti Áno
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?