Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
316 - 632 € za mesiac
Študenti Áno
Plný PÚ
1 250 - 1 500 € za mesiac
Študenti Nie
Plný PÚ
875 - 1 086 € za mesiac
Študenti Áno
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?