Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a menej
4,5 - 4,7 € za hodinu
Študenti Áno
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?