Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a menej
200 - 400 € za mesiac
Študenti Áno
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?