TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?