Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
370 - 460 € za mesiac
Študenti Nie
Plný PÚ
800 € za mesiac
Študenti Nie
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?