Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
428 € za mesiac
Študenti Nie
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?