Plný PÚ
866 - 1 100 € za mesiac
Študenti Nie
Plný PÚ
982 - 1 300 € za mesiac
Študenti Nie
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?