Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
mzda neuvedená
Študenti Áno
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?