Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
400 € za deň
Študenti Áno
Plný PÚ
800 € za mesiac
Študenti Nie
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
451 - 875 € za mesiac
Študenti Áno
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?