Plný PÚ
1 063 € za mesiac
Študenti Nie
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a menej
5 € za hodinu
Študenti Áno
TIP
Viete, že môžete poslať správu so záujmom o prácu viacerým predajniam naraz?