Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
308 - 616 € za mesiac
Študenti Áno
Plný PÚ
800 € za mesiac
Študenti Nie
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
465 € za mesiac
Študenti Áno
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
697 € za deň
Študenti Áno
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
900 € za deň
Študenti Áno
Plný PÚ
1 450 € za mesiac
Študenti Nie
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
5 € za hodinu
Študenti Áno
Plný PÚ
1 045 - 1 086 € za mesiac
Študenti Áno
Plný PÚ
1 045 - 1 086 € za mesiac
Študenti Áno
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
270 - 809 € za mesiac
Študenti Áno
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
270 - 809 € za mesiac
Študenti Nie
Plný PÚ
1 000 - 1 500 € za mesiac
Študenti Áno
Plný PÚ
1 000 - 1 500 € za mesiac
Študenti Nie
Plný PÚ
1 083 - 1 083 € za mesiac
Študenti Nie