Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
465 € za mesiac
Študenti Áno
Plný PÚ
800 - 1 000 € za mesiac
Študenti Nie
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
5 € za hodinu
Študenti Áno
Plný PÚ
1 000 - 1 500 € za mesiac
Študenti Áno
Plný PÚ
1 000 - 1 500 € za mesiac
Študenti Nie
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
375 - 655 € za mesiac
Študenti Áno
Plný PÚ
1 000 - 1 200 € za mesiac
Študenti Nie