Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a menej
5 € za hodinu
Študenti Áno
Skrátený PÚ - 20 hod / týždeň a viac
430 € za mesiac
Študenti Áno